انزوای اجتماعی

روابط اجتماعی پس از انزوا می تواند اشتیاق را خنثی کند

یک مطالعه جدید نشان داده که انزوای اجتماعی می تواند ولع حاصل از عادت های ناسازگار را تحریک کند. اما معاشرت و روابط اجتماعی می تواند موجب تسکین علائم شود.

انزوای اجتماعی

پژوهش های جدید با استفاده از مدل های مفهومی به مطالعه سوء مصرف مواد مخدر پرداختند. نتایج نشان دادند که بازگشت به تعاملات اجتماعی در زندگی و قرار گرفتن در یک محیط غنی و گرم در کاهش اشتیاق برای مصرف نیکوتین یا کافئین نقش دارد. بعد از مطالعه این مقاله اگر نیازه به ویزیت روانشناس پیدا کردید می توانید از اطلاعات تماس انتهای همین صفحه استفاده فرمائید.

ارتباط بین تنهایی و اعتیاد

تنهایی می تواند منجر به استفاده از الکل یا مواد مخدر به جهت مقابله با این احساس شود. روی آوردن به الکل یا مواد مخدر راهی برای کنار آمدن با احساس تنهایی، دوست داشته نشدن و طرد شدن است. این راهی اشتباه برای بی حس کردن درد روانشناختی است. استفاده از مواد به فرد کمک می کند تا با مشکلات روبرو نشد. با این کار احساس امنیتی کاذب ایجاد می کند. این یک چرخه معیوب است زیرا وقتی مواد مخدر و الکل وجود نداشته باشد، تمام احساساتی که قادر به مقابله با آن نبودند و یا تمایلی به آنها ندارند دوباره باز می گردند. وقتی افراد راهی سازگارانه برای کنار آمدن با احساس منفی پیدا نمی کنند دست به سرکوب آنها می زنند.

افرادی که برای کنار آمدن با تنهایی، افسردگی، استرس و اضطراب از مواد استفاده می کنند از برخورد با واقعیت موجود و احساسات خود اجتناب می کنند. آنها اغلب در انکار گناه و ترس زندگی می کنند. آنها ممکن است احساس کنند که گیر افتاده و قادر به فرار از وضعیت نیستند و اغلب به اطرافیان خود آسیب می رسانند زیرا احساس می کنند خود آسیب دیده و عصبانی هستند. تنهایی همچنین خواب را مختل می کند. اضطراب، افکار خودکشی و خطر صدمه به خود را افزایش می دهد.

تنهایی به اعتیاد دامن می زند. اعتیاد نیز به نوبه خود باعث تنهایی می شود. با بدتر شدن اعتیاد، بسیاری از افراد به روابط آسیب می رسانند و دوستان خود را از دست می دهند. این موضوع احساس تنهایی و انزوا را بیشتر می کنند. بنابراین، تنهایی می تواند هم آزار دهنده باشد داشته باشد و هم علت اعتیاد.

سوء مصرف به مواد مخدر و الکل در تنهایی رشد می کنند

تقریباً برای هر فردی که از تنهای رنج می برد، ذهن به مکانی برای مجازات خود تبدیل می شود. ممکن است ما بدترین دشمن خودمان شویم و افکارمان را پر از روایت های منفی و تصورات زشت و بی ارزش از خود کنیم. این منظره ذهنی منفی به خانه ما تبدیل می شود. مکانی خصوصی که فرار از آن دشوار است. در خلوت اعتیاد، غالباً آسایش انحرافی وجود دارد. اگر بخواهیم موفق شویم و بهبودی حاصل کنیم باید با این انزوا روبرو شویم و روابط اجتماعی ایجاد کنیم.

انزوا برای هر کسی که آن را تجربه کند مشکل ساز می شود. مطالعات به طور مداوم به ما نشان می دهد افرادی که از نظر اجتماعی منزوی هستند به سمت مشکلات روانشناختی گرایش پیدا می کنند. درنتیجه احتمال سوء مصرف مواد بیشتر می شود. همانطور که ذکر شد در بسیاری از موارد، این یک حلقه خود تقویت کننده می شود. ما به مواد روی می آوریم چون احساس اضطراب، افسردگی و تنهایی می کنیم. سوء مصرف مواد مخدر و الکل یا باعث شرم و بی ارزشی می شود و درنتیجه احساس انزوای ذهنی تشدید می شود.

اعتیاد تنها ترین بیماری است

بعضی اوقات افکار خودمان تیزترین زبانها را دارند. سخت است که درون ذهن خود تنها شویم. جایی که هیچ محدودیتی برای حرف های ظالمانه و تردید وجود ندارد. این مکانی است که فرار از آن دشوار است. به ویژه هنگامی که اعتیاد به نیکوتین، کافئین یا غیره برای فرار مورد استفاده قرار گیرد.

انزوا و تنهایی تأثیر زیادی بر اعتیاد بر عات های ناسازگار دارند. مطالعات نشان داده اند کسانی که احساس انزوای اجتماعی بیشتری دارند، بازداری کمتری برای عات های ناسازگار خواهند داشت. برعکس این امر نیز صادق است. عات های ناسازگار مثل مصرف مداوم الکل یا کافئین ممکن است فقط یک نتیجه از انزوا نباشد. ممکن است علت انزوا نیز باشد.

بسیاری از افراد به دلیل تنهایی به مواد روی می آورند. بسیاری از افراد نیز به دلیل اعتیاد به مواد تنها می شوند. اعتیاد به هر شکلی به فرد و خانواده او آسیب می رساند. برای دریافت نوبت از مشاوره خانواده از طریق همین سایت اقدام فرمائید.

در تنهایی امید به راحتی از دست می رود

واقعیت های انزوای اجتماعی و تنهایی می تواند افراد را با احساسات زیر روبرو کند:

احساس عدم توانایی در برقراری ارتباط

غم و اندوه حاصل از اینکه کسی در دسترس نیست که بتواند با شما صحبت کند یا شما را درک کند

احساس اینکه هیچ کس اهمیتی به شما نمی دهد

احساس رها شدن

نارضایتی از خود

احساس اینکه کسی نمی خواهد با شما باشد

احساس کنار گذاشته شدن

ناامیدی

ترس از آینده

مزایای سلامت روان حاصل از روابط اجتماعی

احتمالاً همه ما می توانیم مزایای سلامت روان حاصل از معاشرت با دوستان خود و روابط اجتماعی را تجسم کنیم. این نوع فعالیت ها می توانند توجه ما را از بودن در خانه و خوردن و آشامیدن منحرف کنند. آنها همچنین می توانند به خودی خود پاداش بخش باشند. ما از احساس تعامل، شادی و ارزشمندی دریافت می کنیم. به گونه ای که با معنای زندگی و چرایی اتفاق ها زیاد نشخوار فکری نخواهیم کرد.

انزوای اجتماعی و مشکلات سلامت

قبل از همه گیری کرونا ویروس نیز انزوای اجتماعی به طور کل در حال افزایش بود. در برخی کشورها تقریباً یک چهارم جمعیت احساس تنهایی یا انزوای اجتماعی را گزارش کردند. انزوای اجتماعی می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت روانی و جسمی داشته باشد. انزوا می تواند منجر به اضطراب، افسردگی، پرخوری اجباری و افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی و سرطان شود. دکتر علوی نژاد روانشناس در این ارتباط می گوید: انزوای اجتماعی به طور خاص می تواند منجر به کاهش دروندادهای شناختی شود و در نتیجه احساس ذهنی تنهایی حاصل شود.

چرا افراد منزوی در مقابل وسوسه تسلیم می شوند

این پرسش مطرح است که چرا افراد در اثر انزوای اجتماعی به مصرف کافئین یا نیکوتین روی می آورند. فرض کنید که شما یک فرد با مصرف عادی کافئین باشید و سعی در ترک ان داشته باشید. وقتی می بینید شخص دیگری در تلویزیون کافئین مصرف می کند، یا یک فنجان قهوه را مشاهده می کنید ممکن است ولع مصرف بسیار شدیدی را تجربه می کنند. اما این فرضیه مطرح است که انزوا احتمال تظاهر این این نشانه ها و ایجاد ولع را افزایش می دهد.

انزوای اجتماعی

شواهد موجود به ما می گوید كه افرادی كه مضطرب هستند و یا در یك محیط منزوی اجتماعی قرار دارند، توجه بیشتری به نشانه های حاصل از وساوس پیدا می کنند. این نشانه ها به احتمال زیاد در حافظه طولانی مدت آنها حضور دارند. بنابراین می توانند تأثیر بیشتری بر رفتار داشته باشند.

انزوا و تحریک پذیری

بنابراین پژوهشگران موضوع جدیدی را مورد بررسی قرار دادند. چگونه نشانه های مرتبط با مصرف نیکوتین بر ولع مصرف در انزوای اجتماعی تأثیر می گذارد؟. و آیا می توان با بازگشت فرد به تعامل در گروه، تحریک پذیری فرد را برطرف کرد. روانشناسان ولع مصرف را با ثبت تعداد دفعات نشانه های رفتاری که با نیکوتین مرتبط بود اندازه گیری کردند. پژوهشگران دریافتند که پس از یک دوره کوتاه پرهیز، افراد دارای انزوای اجتماعی به احتمال زیاد مجدداً به نیکوتین عود می کنند. اما اشتیاق آنها پس از بازگشت به تعامل اجتماعی برعکس شد. این یافته اهمیت تعامل اجتماعی در درمان اختلالات سوء مصرف مواد را برجسته کرد.

افراد به تعامل باهمسران خود و روابط اجتماعی بازگردانده شدند. آنها دیگر توجهی به نشانه های خاصل از وسوسه نیکوتین یا کافئین نکردند. این اافراد شواهد کمی از عود را نشان دادند. یافته اصلی این مطالعه خاص، تغییر حساسیت نسبت به نشانه های حاصل از ترک است.

تنهایی و استفاده افراطی از اینترنت

تنهایی یک تجربه ذهنی دردناک یا یک احساس روانشناختی است که با فقدان روابط رضایت بخش مشخص می شود. یک تجربه ناخوشایند است که ناشی از برآورده نشدن نیازهای صمیمی یا نزدیک بین فردی است. یک حالت انزوای ذهنی است که از تجربه دردناک فرد در مورد عدم پذیرش توسط دیگران ناشی می شود.

برخی پژوهش ها نشان دادند که معتادان اینترنت مستعد ابتلا به افسردگی هستند و افسردگی با تنهایی و عدم حمایت اجتماعی در ارتباط است.

در دهه گذشته، تحقیق در مورد اعتیاد به اینترنت (IA) افزایش یافته است. بیشتر آنها ارتباط بین استفاده بیش از حد از اینترنت را با برخی متغیرهای روانشناختی مانند اجتماعی انزوا، افسردگی، تنهایی، عزت نفس پایین و خودآموزی گزارش کردند.

محیط اجتماعی حمایت کننده تاثیر گذار است

پژوهشگران از اینکه فواید بازگشت به یک محیط اجتماعی بسیار سریع بوده متعجب بودند. تأثیر انزوای اجتماعی می تواند بسیار طولانی باشد. این نشان می دهد که تعامل اجتماعی ممکن است یک اثر محافظتی پایدار در برابر ایجاد و عود اعتیاد داشته باشد.

این تحقیق نشان داد که پیامدهای انزوای اجتماعی برای استفاده از مواد مخدر دائمی نیست. سیگاری هایی که می خواهند سیگار را ترک کنند اغلب از دارو استفاده می کنند. آنها می توانند به بسیاری از داروها و درمان های زیست شناختی دسترسی پیدا کنند. اما ممکن است نتایج متغیری حاصل شود. یافته های اخیر حاکی از آن است که چیزی به سادگی معاشرت با دوستان و روابط اجتماعی می تواند این ولع مصرف را کاهش داده و احتمال سیگار کشیدن در شما کمتر شود.

نسبت به ترک سایر عادت ناسازگار نیز امیدوار باشید

این نتایج با دیگر شواهد اخیر مطابقت دارد. به این ترتیب که افراد گرایش غریزی برای روابط اجتماعی دارند. انزوا با مدار پاداش روان انسان ارتباط معکوسی برقرار می کند. اما مهم است که توجه داشته باشیم که این تحقیق باید بوسیله پژوهش های آتی تکرار و تائید شود. نتایج حاصل باید موضوع تحقیقات جدید قرار گیرد.

مطالعات بیشتر بر روی نیکوتین و کافئین متمرکز بودند. محققان نتیجه مشابهی را درباره شیرینی یافتند که به عنوان یک گروه کنترل در یک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش احتمالاً به سایر غذاهای پرکالری و نوشیدنی ها نیز قابل تعمیم است. ممکن است مطالعه مشابه با الکل و سایر داروها انجام شود و الگوی مشابهی پیدا مشاهده شود.

مطالعات این موضوع را بررسی کردند که آیا روابط اجتماعی منجر به تغییرات طولانی مدت یا گذرا در مغز می شود؟. و آیا این تغییرات می توانند زمینه ساز اصلاح رفتاری باشند؟.

از طریق رواندرمانی اعتیاد را شکست دهید

زندگی آسان نیست. زندگی همراه با عات های ناسازگار دو برابر دشوار می شود. کمک گرفتن شرم آور نیست و این حقیقت ساده که بهبودی از طریق پشتیبانی و ارتباط با دیگران حاصل می شود یکی از ارکان موفقیت در هر برنامه درمانی برای کافئین یا الکل است.

اگر خود را از کمک، همدلی و همدردی متخصصان روانشناسی كه با سوء مصرف مواد مخدر و الكل و اعتیاد دست و پنجه نرم می كنند برخوردار شویم، می توانیم تلفات زندگی خود را كه ناشی از عادت های ناسازگار است به حداقل برسانیم. راهنمایی های دلسوز و مجرب درمانگران به ما امکان می دهد عوامل محرک و استرس زا را درک کرده و منجر به یک تغییر شدید و عمیق در بلوغ و چشم انداز زندگی و اعتیاد خود شویم.

انزوای اجتماعی

بهبودی زمان بر است. این درد نوعی خرد به همراه می آورد. یک فرد بهبود یافته کاملاً اهمیت روابط و ارتباطات را درک می کند. یک زندگی منزوی فرد را مستعد اعتیاد، عود و درد می کند. عکس این موضوع برای شخصی که در آسایش و حمایت دیگران زندگی می کند نیز صادق است.

قصد داری صحبت کنیم؟

ممکن است با عادت های ناسازگار یا اعتیاد مشکل داشته باشید. یا نگران وابستگی های خود باشید. از اینکه ممکن است بخواهید گام های هر چند کوچکی در جهت درمان و تغییر بردارید خوشحال باشید. بسیاری از مراجعین دکتر علوی نژاد و کسانی که از آنها پشتیبانی کرده ایم، دانش ساده ای از طریق گفتگو با بهترین روانشناس تهران پیدا کرده اند. آنها با استفاده از این دانش مشکلات خود را حل کرده اند.

دکتر رامین علوی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.