متخصص روانشناسی

دکتر رامین علوی نژاد

متخصص روانشناسی (ش.ن. ۱۶۵۲۴)

عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA M.N. C2001980008)

دکتری تخصصی در روانشناسی، دوره دیده در اروپا

عضو سازمان نظام روانشناسی، انجمن روانشناسی ایران و

British psychological society learning centre

هیات داوران مجلات ISI، رواندرمانی اختلالات روانشناختی از قبیل وسواس، افسردگی، اضطراب و غیره، مشاور خانواده – ازدواج – کودک، سابقه فعالیت از سال 1391

کتاب های ترجمه شده یا در دست ترجمه:

روانشناسی و رواندرمانگری به حل مشکلات فردی و خانوادگی و همچنین اختلالات روانشناختی می پردازد. عموم مردم از زاویه دید خود به این علم نگاه می کنند، آنها با اولین جلسه ملاقات با متخصص روانشناسی به این باور نزدیک می شوند که چقدر به روانشناس نیاز داشته اند.

رواندرمانی و مشاوره مستلزم دانش و مهارت های خاص خود می باشد که برخواسته از تحصیلات اکادمیک، گذراندن دوره های آموزشی – کاربردی و تجربه کاری می باشد. علاوه بر این یک مشاور و درمانگر موفق در بستری از فهم و درک به مراجع خود کمک می کند. مشکلاتی که توسط متخصص روانشناسی و مشاوره مورد توجه قرار می گیرند شامل مشکلات فردی از جمله مشکلات خلقی، اضطرابی و سایر موارد است. علاوه بر مشکلات فردی مسائلی که در روابط همسران مانع یک ارتباط موفق، سالم و خوشحال می شوند موضوع کار مشاوره و رواندمانی قرار خواهند گرفت. برخی اوقات مشاور برای حل مشکلات، خانواده را موضوع درمان قرار می دهد. مشاوره خانواده نگاهی جامع و عمیق به خانواده دارد و آن را چیزی بیشتر از مجموع اعضاء آن می بیند.

در کنار حل مشکلات، ایجاد بینش و آگاهی نسبت به نقاط قوت و نکات مثبت زندگی در این مسیر کمک شایانی به حساب می آید.

دکتر رامین علوی نژاد

برخی از خدمات
متخصص روانشناسی و درمان استرس

درمان استرس

متخصص روانشناسی و اضطراب

اضطراب

متخصص روانشناسی و مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

شبکه‌های مجازی
Instagram
Telegram
LinkedIn
فهرست